اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
12
ځانکړي مالومات
پتېډاکټر سهاک غاښونو پاملرنې کلينيک، همېشه بهار پلازه، ماموريت چوک,احمد شاه بابا مينه, ناحيه ١٢, کابل, افغانستان
اړيکلارې
ګرځنده يا موبايل
‎ +93766424311
واټساپ
برېښناليک
پيسبک
مهارتونه
Oral & Maxillofacial Surgery
Periodontal Disease
Pediatric Dentistry
RCT
Dental Implants
مشغلې
لوستل, بڼوالي, بايسکل زغلول.

ډاكټر نجيب الله سهاک

ډاکټر
پېژندنه

ډاکټر نجيب الله سهاک د محمداغلې ولسوالۍ، لوګر ولايت دى، په ٢٠٠٨ کال کې له کابل طبي پوهنتون څخه فارغ شوى. د غاښونو درملنې کې ١٣ کلنه تجربه لري. ډاکټر سهاک هڅه کوي چې غاښونه د ويستلو پرځاى ورغوي او د ناروغانو په خوله خندا وساتي.

تجربې او دندې
روغتياپال (غاښونو ډاکټر)
سمايل غاښونو کلينيک 2007-01-01 - 2007-12-31
روغتياپال (غاښونو ډاکټر)
سهاک غاښونو درملنې کلينيک 2008-01-01 - 2014-02-28
وغجان, محمداغه, لوګر, افغانستان
غاښونو څانګې مشر
کوثر روغتون 2014-03-01 - تر اوسه
احمد شاه بابا مينه, ناحيه ١٢, کابل, افغانستان
روغتياپال (غاښونو ډاکټر)
ډاکټر سهاک غاښونو درملنې کلينيک 2021-06-01 - تر اوسه
احمد شاه بابا مينه, ناحيه ١٢, کابل, افغانستان
زدکړې
ماستري
کابل طبي پوهنتون
2021-03-01 - 2008-01-31
افغانستان
نمرې: 91
ژبې
ژبه
ويل
لوستل
ليکل
پوهېدل
پښتو
غوره
غوره
غوره
غوره
English
ښه
ښه
ښه
ښه
اردو
ښه
ښه
ښه
ښه
हिन्दी, हिंदी
ښه
لږ
لږ
ښه
فارسی
غوره
غوره
غوره
غوره