اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
28
ځانکړي مالومات
پتېجلال آباد, ننګرهار, افغانستاندينسني.
اړيکلارې
انسټاګرام
سکايپ
Kefayatullah Amani
ټويټر
واټساپ
ګرځنده يا موبايل
‎ +93784597549
يوټوب

کفايت الله اماني (کارلاندې)

زدکړې
پوهنتون
-0001-11-30 تر اوسه
ژبې
ژبه
ويل
لوستل
ليکل
پوهېدل
پښتو(مورنۍ ژبه)
غوره
غوره
غوره
غوره
English
ښه
ښه
ښه
ښه
فارسی
ښه
ښه
ښه
ښه
0