اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
35
اړيکلارې
ګرځنده يا موبايل
‎ +93786188686
ټليفون
‎ +93202563050
ټليفون
‎ +93202563051
برېښناليک
ويبځاى
مهارتونه
عمومي داخله ناروغۍ
ارتوپيډي
دماشومانو داخله ناروغۍ

ديوان بيګي کلينيک (کارلاندې)

پېژندنه

دا کلينيک له خورا ابتدايي طبي خدماتو تر پرمختللو او مزمنو ناروغيو پورې د تشخيص او درملنې علاوه د ناروغانو د پوهاوي په برخه کې هم لازمې مشورې ورکوي، څو دوی د اړوندې ناروغۍ د نوعيت، وقايوي تدابيرو او نورو په اړه کره مالومات ترلاسه کړي، چې دا کار د مزمنو ناروغانو لکه شکر ناروغان او د زړه ناروغانو د تداوي په برخه کې خورا اړين دي. يو شمير آلماني ډاکټران او په اروپا کې ميشت افغان ډاکټران د کلينيک ډاکټرانو ته په خپلو اړوندو څانګو کې ټريننګ ورکوي. عمومي داخله ماشومانو داخله اورتوپيدي نسایی ولادي د غاښونو ناروغي صغیره جراحي او پاسمان سنتي (ختنه) خوارځواکي رواني مشوره واکسین التراسوند (تلویزیوني معاینات) لابراتوار درملتون