اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
219
ځانکړي مالومات
اړيکلارې
پيسبک
لينکډېن
ويبځاى
ګيټهب
https://github.com/adam-khan-liwal
مهارتونه
Network Security
Hyperledger Fabric
Qt
PHP
JavaScript
Web Technologies
Java
Android
Bash
Nodejs
C++
Firewall Management
SQL
Penetration Testing
Website Security
Linux Security
MySQL
مشغلې
لوستل, بايسکل زغلول.

انجنير ادم خان لېوال

مشر پنځوونکى پروګرامګر، پروګرام جوړونکى او سيسټم خونديتوب کارپو
پېژندنه

د لېوال کمپنيو، مشر پنځوونکى پروګرامګر، پروګرام جوړونکى او سيسټم خونديتوب کارپو، چې لېوال محاسب, د ګرځنده، ووريز او ځنځيرتړاو لپاره چمتو ګڼژبې سپاچه چې برېښسوداګري، مالي، اداري چارې، مالومات او اړيکو اداره کول ټول يوځاى او پليکه برابروي؛ د ګرځنده ټليپونو ليکمن، لېوال قاموس او نورو ډېرو کمپيوټري پروګرامونه يې پنځوولي. لېوال قاموس، کمپيوټر او سيسټمونو ځانګنومونو ليکوال، اوډونوال او سمونوال. د کمپيوټر ساينس ډيجيټل سيسټم خونديتوب کې د لیسانس دورې د پوهنتون مخکښ زدکړيال (ټاپر). د لوړې وړتيا پر بنسټ چې کمپيوټري لوړو زدکړو کې يې له 4 څخه3.97 کچه (GPA) خپله کړې د متحده عربي اماراتو د لس کلنې ګولډن ويزې ګټونکى. د درملو رسولو په تړاو کې د ځنځيرتړاو يا بلاکچېن کارولو د سيميزې څېړنې سيالۍ ګټونکى: https://www.uowdubai.ac.ae/news/uowd-students-public-health-innovation-wins-regional-research-accolade د منځنيو زدکړو نړيوال ښووندود پر بنسټ يې دوبۍ، متحده عربي امارتو کې په ٨ اې ستوري او يوه اې ګټلو سره منځني ښوونځي کې د کال تر ټولو مخکښ زدکوونکي ځاى خپل کړ: http://www.dubaiprnetwork.com/pr.asp?pr=102738

تجربې او دندې
مخکښ پنځونکى
لېوال هټۍ 2021-06-05 - تر اوسه

محاسب 2017-01-01 - تر اوسه

BlockSupplAI - University capstone project 2018-09-13 - 2019-08-14
Blockchain for Pharmaceutical Supply Chain built on Hyperledger fabric. Project link: https://imspr336.wixsite.com/5bits

Liwal Distance School Mobile/Web app 2016-03-01 - 2019-08-30
زدکړې
2023-09-23 تر اوسه
2023-07-27 تر اوسه
2023-07-27 تر اوسه
ماستري
University of Nicosia
Master’s in Blockchain and Digital Currency
2023-02-08 تر اوسه
قـِـبرِص
لیسانس
ولنګانګ پوهنتون دوبۍ
کمپيوټر ساينس ليسانس ډيجيټل سيسټم خونديتوب پايله: 3.97/4 (GPA)
2015-09-01 - 2020-08-10
دوبۍ, متحده عربي امارات
منځنۍ زدکړې
الصادق اسلامي انګرېزي ښوونځى
اخيستي مضمونونه: بيولوژي، کيميا، فيزيک، کمپيوټر ساينس، رياضي، انګرېزي دويمه ژبه، چاپېريال، تاريخ، کاروباري زدکړې پايلې: ٨ اې ستوري او يوه اې
2009-09-04 - 2015-06-14
متحده عربي امارات
ژبې
ژبه
ويل
لوستل
ليکل
پوهېدل
پښتو(مورنۍ ژبه)
غوره
غوره
غوره
غوره
فارسی
دګوزارې
ښه
دګوزارې
ښه
العربية
دګوزارې
دګوزارې
دګوزارې
دګوزارې
اردو
دګوزارې
دګوزارې
دګوزارې
دګوزارې
English
غوره
غوره
غوره
غوره
پيداوار او اسانتياوې
تړاو کاپي کاپي شو


جايزې او بريليکونه
مخکښ زدکړيال
د منځنيو زدکړو نړيوال ښووندود (IGCSE) مخکښ زدکړيال ٢٠١٥
جايزه ورکوونکى: الصادق اسلامي انګرېزي ښوونځى
مخکښ زدکړيال
د کمپيوټر ساينس ډيجيټل سيسټم خونديتوب کې د لیسانس دورې د پوهنتون مخکښ زدکړيال (ټاپر) ٢٠٢٠
جايزه ورکوونکى: ولنګانګ پوهنتون دوبۍ
کمپیوټرونه او انټرنیټ
RTA Hackathon Winner 2019
لومړی مقام
Innovation Fair Winner - 2019