اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
247
اړيکلارې
واټساپ
برېښناليک
پيسبک
ټويټر
ټليفون Financial
‎ +971508447305
واټساپ Chairman
انسټاګرام
لينکډېن
مهارتونه
برېښسوداګري
پولوهاخوا برېښسوداګري
پليکه بازارځى
برېښسوداګري
ويبځاى پنځګري
ويبځاى خبرتياوې
برېښسوداګري ويبځاى

لېوال هټۍ

کره سوداګر
پيداوار او اسانتياوې
تړاو کاپي کاپي شو

1,000.00 AED
تړاو کاپي کاپي شو


جايزې او بريليکونه
نړيوال سټندرد بريليکونه (ISO)
ISO9001 اداره