کورپاڼه > په اړه
په اړه
تړاو کاپي کاپي شو
د لېوال شرکت يوه پروژه ده چې لېوال شرکت يې پانګوال، ملاتړى او څښتن دى. د ګمارګرو او کاريګرو لپاره يوه سپاچه ده چې په افغانستان کې د کارموندنې لارېچارو اسانتياوې برابروي، چېرته چې خپلواکچار ګمارلاى او خپلواکچارې دندې پرليکه موندلې شي. چاروال.کوم تر جوړونې لاندې دى او تاسې ازمېښتي بياسمون ١ ويبځاى يا ويبسايټ ګورئ.