کورپاڼه > استازيتوب
تړاو کاپي کاپي شو
استازيتوب
که تاسې په پښتو، دري او انګرېزي پوهېږئ، پېژندمخينه، سوانح يا رزومي جوړولوکې ماهر ياست او غواړئ چې چاروال.کوم کې په اجرې سره له اسنادو پېژندمخينې يا سوانح جوړې کړئ نو لاندې نومليکنه تڼۍ کليک او استازيتوب غوښتنه وکړئ.
ټولنيزو رسنيو له لارې يادونې